Pijn in de nek

Het gebied ‘nek’ is niet precies afgebakend. Soms wordt pijn ‘vertaald’ als nekklachten: “het is me in de nek geschoten”, terwijl de bron tussen de schouderbladen zit. Daardoor kunnen nekklachten niet alleen ontstaan vanuit de nek, maar ook daarbuiten. Het omgekeerde komt ook voor: een beschadiging in de nek kan pijn buiten het nekgebied veroorzaken.

 

Verschillende bronnen van nekklachten

Klachtenverloop van nekpijn bij een verkeerde slaaphouding

 

Verschillende bronnen van nekklachten

Alle weefsels van de nek kunnen klachten geven. De meest voorkomende bronnen van nekpijn zijn:

  1. Gewrichten van de halswervelkolom
  2. Nekspieren
  3. Tussenwervelschijven in de nek
  4. Overige weefsels

A. Gewrichten
De locatie van de nekpijn is afhankelijk van de plaats van de gewrichten die de pijn veroorzaken. Hoe lager de gewrichten zich in de nek bevinden, hoe lager de pijn ook gevoeld wordt.


pijn nekgewrichten C2-3 pijn nekgewrichten C3-4 pijn nekgewrichten C4-5 pijn nekgewrichten C6-7

copyright-sleepingwise


Pijn vanuit de gewrichten

Blokkades in de nek komen veel voor en leiden tot veel klachten.

 

B. Nekspieren

Spieren vormen een andere beruchte bron van nekpijn. Deze zijn vaak hard en pijnlijk. Daar liggen meestal langdurig verhoogde spierspanningen aan ten grondslag:

1. Directe oorzaak spierspanningen
Door verkeerde werkhoudingen kunnen de nekspieren langdurig gespannen zijn. Bijvoorbeeld bij een typiste die te laag zit en de schouders langdurig iets optilt. Het gaat daarbij vooral om onvoldoende rustmomenten. De boog kan niet altijd gespannen staan, maar dat gebeurt soms juist wel.

2. Indirecte oorzaak spierspanningen
Indien er in de nek schade ontstaat, worden de spieren extra aangespannen. Dit gebeurt onwillekeurig en heeft een beschermende functie. Vandaar dat dit ‘defence musculaire’ wordt genoemd. Het kan massaal optreden, bijvoorbeeld na een whiplash, of lokaal, bijvoorbeeld na slapen in een verkeerde houding. Deze extra spierspanning is op zich zinvol, het voorkomt dat de schade groter wordt.

Voor meer informatie bekijk onderstaande video.Een andere veelvoorkomende oorzaak voor indirecte spanningsverhoging is stress.

Als de spanningen langdurig blijven bestaan, kunnen verhardingen en pijn het gevolg zijn:


triggerpoint nekspier levator scapulae
pijn vanuit nekspier levator scapulae
triggerpoint nekspier multifidus
pijn nekspier multifides

 _copyright-sleepingwise

Voorbeelden van spieren met de gebieden waar pijn vanuit die spieren ervaren wordt

C. Tussenwervelschijven

Beschadigde tussenwervelschijven komen in de nek minder vaak voor dan in de lage rug, maar vormen ook hier regelmatig een bron van klachten. Soms betreft het een nekhernia, maar meestal blijft de schade beperkt tot kleinere scheuren in de tussenwervelschijf.

De pijn blijft bij de lagere tussenwervelschijven van de nek niet altijd beperkt tot de nek. Deze kan zich uitbreiden tot de schouder, schouderblad en de bovenarm.


pijn discus nek c2-3
pijn discus nek c3-4
pijn discus nek c4-5
pijn discus nek c5-6

copyright-sleepingwise


Pijn vanuit de tussenwervelschijven. Deze is eenzijdig weergegeven, maar kan ook dubbelzijdig voorkomen.


D. Overige weefsels

Het voert te ver om alle regelmatig voorkomende afwijkingen te bespreken. Peesirritaties komen regelmatig voor en ook inklemmingen, bijvoorbeeld van zenuwen of bloedvaten. Daarvan een voorbeeld:


inklemming scalenus syndroom

Het verloop van de zenuwen vanuit de nek, deels samen met de bloedvaten vanuit het hart, naar de arm.
Klachtenverloop nekpijn bij verkeerde slaaphouding


Het klachtenverloop van nekpijn bij een verkeerde slaaphouding vertoont veel overeenkomsten met het klachtenverloop van hoofdpijn. Er is ook hier een langzame en een acute variant.

Bij de langzame variant vindt door verkeerd liggen steeds opnieuw prikkeling plaats in de nek en ontstaan er geleidelijk toenemende klachten. Het begint met wat stijfheid in de nek bij het opstaan en kan eindigen met chronische nekklachten met flinke bewegingsbeperkingen en veel pijn.

Bij de acute variant ontstaat er plotseling schade. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een spierverrekking, of een ‘verdraaide nek’. Er is dan gelijk veel pijn, de nek is stijf en er zijn verhoogde spierspanningen.

Kenmerkend voor een belastende slaaphouding is dat er meer klachten zijn bij het opstaan dan bij het naar bed gaan. Normaal zou het lichaam door te slapen moeten ontspannen en de klachten moeten afnemen. Bij een verkeerde slaaphouding is eerder het tegendeel het geval.

Uit onderzoek blijkt dat nekklachten fors afnemen als de slaaphouding en de nekondersteuning verbetert (onderzoek gezondNU). Een leuk verslag dat dit ondersteunt is geschreven door de voorzitter van de patiëntenvereniging 'De wervelkolom'.

 

 

 

Lees meer over klachten in 'rugklachten'

 

Bekijk Ligwijzer kussens in webshop

 

 

 


Aanbevolen kussens

Hi4 Deluxe + Body Pillow

Hi4 Deluxe + Body Pillow

€ 194,80€ 164,85

Nekklachten | Bronnen van nekklachten | Ligwijzer